Lubisz moją stronę?
Wyraź to !w s z y s t k i e    •    p o d s t a w o w e    •    k o l o r o w e    •    a ż u r o w e    •   k r z y ż o w a n e    •    m e r e ż k o w e    •    p r z e c i ą g a n e    •    s i a t k o w e    •    s u p e ł k o w e    •    t k a n e    •    w a r k o c z e    •    ł ą c z o n e  

Jak prawidłowo odczytywać schematy ?

Sploty fantazyjne - warkoczowe


Jak robić warkocz?
Jak czytać oznaczenia przeplatania?
Wystarczy coś zmienić...
02-90-07-podobny01

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 14 (=raport) + 14 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 24 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, o. z drutu pomocniczego na lewo
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, o. z drutu pomocniczego na prawo


02-90-07-podobny02

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 14 (=raport) + 14 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 42 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, o. z drutu pomocniczego na lewo
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, o. z drutu pomocniczego na prawo


02-90-07-podobny03

schemat
Nabrać minimum 21 oczek + oczka tła + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 28 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, o. z drutu pomocniczego na lewo
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, o. z drutu pomocniczego na prawo


Leaf cable

książka Lesley Stanfield & Melody Griffiths - The Encyclopedia of Knitting

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 18 (=raport) + 2 o. brzeg.
Na schemacie pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.

Powtarzać stale od 1 do 44 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomoc. z tyłu, 2 o. prawe, oczka z drutu pomoc. przerobić na prawo
Warkocz 2 na 2 o.
w co 4 rz. skręt S

schemat
Motyw = 4 o. + oczka tła

Na schemacie pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 4 rzędu.

- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo

Warkocz 2 na 2 o.
w co 6 rz. skręt S

schemat
Motyw = 4 o. + oczka tła

Na schemacie pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 6 rzędu.

- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo

Warkocz 3 na 3 o.
w co 6 rz. skręt S

schemat
Motyw = 6 o. + oczka tła

Na schemacie pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 6 rzędu.

- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo

Warkocz 3 na 3 o.
w co 8 rz. skręt S

schemat
Motyw = 6 o. + oczka tła

Na schemacie pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 8 rzędu.

- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo

Warkocz 2 na 2 o.
w co 4 rz. skręt Z

schemat
Motyw = 4 o. + oczka tła

Na schemacie pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 4 rzędu.

- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo

Warkocz 2 na 2 o.
w co 6 rz. skręt Z

schemat
Motyw = 4 o. + oczka tła

Na schemacie pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 6 rzędu.

- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo

Warkocz 3 na 3 o.
w co 6 rz. skręt Z

schemat
Motyw = 6 o. + oczka tła

Na schemacie pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 6 rzędu.

- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo

Warkocz 3 na 3 o.
w co 8 rz. skręt Z

schemat
Motyw = 6 o. + oczka tła

Na schemacie pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 8 rzędu.

- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
brioche

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 16 (=raport) + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak ścieg patentowy.
Splot dwustronny.

Powtarzać stale od 1 do 20 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko prawe, ale robić oczko prawe wkłuwane, nawet w warkoczu
- oczko lewe
- 4 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. prawe, 1 o. lewe, 1 o. prawe, 1 o. lewe, o. z drutu pomocniczego: 1 o. prawe, 1 o. lewe, 1 o. prawe, 1 o. lewe,
02-97-18 podobne

schemat
Motyw = 12 o. + o. tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Rząd 1 to prawa strona robótki.
Powtarzać stale od 1 do 12 rzędu.

- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomoc. z przodu, 1 o. lewe, oczka z drutu pomoc. przerobić na prawo
- 1 o. na drut pomoc. z tyłu, 2 o. prawe, oczko z drutu pomoc. przerobić na lewo
225b

schemat
Motyw = 12 o. + o. tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Rząd 1 to prawa strona robótki.
Powtarzać stale od 1 do 8 rzędu.

- oczko prawe
- oczko lewe
- 4 o. na drut pomocniczy z przodu, 4 o. prawe, 4 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 4 o. na drut pomocniczy z tyłu, 4 o. prawe, 4 o. z drutu pomocniczego na prawo
225c

schemat
Motyw = 9 o. + tło = dżersej prawy.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Rząd 1 to prawa strona robótki.
Powtarzać stale od 1 do 8 rzędu.

- oczko prawe
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
225d

schemat
Motyw = 9 o. + tło = dżersej prawy.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Rząd 1 to prawa strona robótki.
Powtarzać stale od 1 do 8 rzędu.

- oczko prawe
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
arany1.117

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 8 (=raport) + 16 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Rząd 1 to prawa strona robótki.
Powtarzać stale od 1 do 16 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. lewe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na lewo
diana wzory 2007.11-str.02

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 7 (=raport) + 1 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Rząd 1 to prawa strona robótki.
Powtarzać stale od 1 do 12 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. lewe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego n lewo
diana wzory 2007.11-str.04.wzór.2

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 13 (=raport) + 3 + 2 o. brzeg. lub motyw warkocza = 10 o. + o. tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Rząd 1 to prawa strona robótki.
Powtarzać stale od 1 do 28 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 4 o. na drut pomocniczy z przodu, 6 o. prawe, 4 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 6 o. na drut pomocniczy z tyłu, 4 o. prawe, 6 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
diana wzory 2007.11-str.10.wzór12

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 12 (=raport) + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Rząd 1 to prawa strona robótki.
Powtarzać stale od 1 do 22 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
mój warkocz 06

schemat
Motyw = 9 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Rząd 1 to prawa strona robótki.
Powtarzać stale od 1 do 4 rzędu.

- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomoc. I z tyłu, 5 o. na drut pomoc. II z przodu, 2 o. lewe, 5 o. z drutu pomoc. II przerobić na prawo, 2 o. z drutu pomoc. I przerobić na lewo
warkocz supełek

schemat
Motyw = 14 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Rząd 1 to prawa strona robótki.
- oczko prawe
- oczko lewe
Od 9 rzędu każdy pasek warkocza przerabiamy osobno. Po zrobieniu pierwszego nitkę ucinamy i zabezpieczamy, a oczka przekładamy na agrafkę:


Oczka lewe między paskami też na agrafkę:

Drugi pasek robimy na tą samą wysokość co pierwszy. Nitkę również ucinamy, zabezpieczamy i oczka przekładamy na agrafkę:

Robimy supełek na paskach:

Oczka po kolei przekładamy na prawy drut:


Doczepiamy nitkę i kończymy rząd. Po zrobieniu rzędu parzystego powtarzamy od pierwszego rzędu.
warkocz z okiem

schemat
Motyw warkocza = 8 o. + oczka tła.
Pokazano część rzędów parzystych, numer rzędu wskazuje pierwsze oczko rzędu.
W rzędach parzystych niepokazanych na schemacie oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Rząd 1 to prawa strona robótki.
Powtarzać od 1 rzędu, na wybraną wysokość.

- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. lewe z 2 o.
- 4 o. na drut pomocniczy z przodu, 4 o. prawe, 4 o. z drutu pomocniczego na prawo


Od piątego rzędu każdą stronę warkocza robić oddzielnie na wybraną wysokość. Pierwszą stronę zakończyć oraz drugą stronę zacząć z brzegu robótki, aby końcówka nitki nie wystawała w "oku" warkocza.


Gdy obie strony mają tą samą wysokość robimy rząd po lewej stronie (tzw. rząd 16).
mój warkoczyk 04

schemat
Motyw = 8 oczek + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 18 rzędu.

- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
ch-189

schemat
Motyw = 24 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 1 o. na drut pomocniczy, 3 o. prawe, 1 o. z drutu pomocniczego na lewo
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomoc. z przodu robótki, 2 o. lewe, oczka z drutu pomoc. przerobić na prawo
- 2 o. na drut pomoc. z tyłu, 3 o. prawe, oczka z drutu pomoc. przerobić na lewo
- 2 o. na drut pomoc. z przodu, 1 o. lewe, oczka z drutu pomoc. przerobić na prawo
- 1 o. na drut pomoc. z tyłu, 2 o. prawe, oczko z drutu pomoc. przerobić na lewo
ch-221

schemat
Motyw = 34 oczka + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 36 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomoc. z przodu robótki, 2 o. lewe, oczka z drutu pomoc. przerobić na prawo
- 2 o. na drut pomoc. z tyłu, 3 o. prawe, oczka z drutu pomoc. przerobić na lewo
r-199

obie strony robótki:

schemat
Motyw = 9 oczek + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 5 do 28 rzędu.

- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. lewe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na lewo
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na lewo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. lewe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
r-195

schemat
Motyw = 8 oczek + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 22 rzędu.

- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
inne-03

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 16 (=raport) + 15 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 28 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 8 o. na drut pomocniczy z tyłu roboty, 1 o. prawe, 3 o. lewe, 1 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić: 3 o. lewe, 1 o. prawe, 3 o. lewe, 1 o. prawe.
- 5 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 1 o. prawe, 3 o. lewe, 1 o. prawe, 3 o. lewe, oczka z drutu pomocniczego przerobić: 1 o. prawe, 3 o. lewe, 1 o. prawe
r-188

schemat
Motyw = 15 oczek + tło
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 18 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 4 o. na drut pomocniczy I z przodu roboty, 1 o. na drut pomocniczy II z tyłu roboty, 4 o. prawe, oczko z drutu II przerobić na lewo, oczka z drutu I przerobić na prawo.
r-192

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 19 (=raport) + 20 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 42 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu roboty, 3 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na lewo,
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 2 o. lewe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo,
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu roboty, 3 o. prawe, oczko z drutu pomocniczego na lewo,
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 1 o. lewe, oczka drutu pomocniczego przerobić na prawo
- 3, 5 oczek z jednego (cyfra podaje liczbę oczek wykonanych z jednego oczka)
- 5 o. razem, liczba pod "daszkiem" wskazuje ilość razem przerobionych oczek.
- 3 oczka prawe razem (na prawo)
r-196

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 16 (=raport) + 8 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 16 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
r-200

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 16 (=raport) + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 16 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
r-201

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 8 (=raport) + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 12 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
r-205

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 10 (=raport) + 2 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 14 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 4 o. na drut pomocniczy, 4 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na lewo.
r-208

schemat
Motyw = 16 oczek + tło.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 14 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 4 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 1 o. prawe, 2 o. lewe, 1 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić: 1 o. prawe, 2 o. lewe, 1 o. prawe
- 4 o. na drut pomocniczy z tyłu roboty, 1 o. prawe, 2 o. lewe, 1 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić: 1 o. prawe, 2 o. lewe, 1 o. prawe
r-211

schemat Motyw = 13 oczek + tło.
Na schemacie pokazano wszystkie rzędy, numer rzędu wskazuje pierwsze oczko danego rzędu.
Powtarzać stale od 1 do 26 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 3 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić: 1 o. lewe, 1 o. prawe, 1 o. lewe,
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu roboty, 1 o. lewe, 1 o. prawe, 1 o. lewe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo.
r-213

schemat
Motyw = 18 oczek + tło.
Na schemacie pokazano wszystkie rzędy, numer rzędu wskazuje pierwsze oczko danego rzędu.
Powtarzać stale od 1 do 12 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 4 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 4 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo,
- 4 o. na drut pomocniczy z tyłu roboty, 4 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo
r-222

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 18 (=raport) + 1 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 16 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 oczka prawe krzyżowane na prawo
- 4 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 4 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo
r-232

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 32 (=raport) + 1 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 44 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 4 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 4 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo,
- 4 o. na drut pomocniczy z tyłu roboty, 4 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo
r-240

schemat
Motyw = 25 oczek + tło.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 36 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 1 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 3 o. prawe, oczko z drutu pomocniczego na prawo,
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu roboty, 1 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo,
- 4 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 4 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo,
- 4 o. na drut pomocniczy z tyłu roboty, 4 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo
r-241m

schemat
Motyw = 8 oczek + tło.
Pokazano rzędy, w których przeplata się warkocz. Ilość rzędów między przeplotami jest dowolna.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 4 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 4 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo
r-278

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 6 (=raport) + 2 o. brzeg.
Na schemacie pokazano wszystkie rzędy, numer rzędu wskazuje pierwsze oczko danego rzędu.
Powtarzać stale od 1 do 8 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 2 o. prawe, 2 o. lewe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo,
- oczko lewe z dwukrotnie nawiniętą nitką
r-298

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 10 (=raport) + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 24 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
r-299

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 10 (=raport) + 11 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 24 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 4 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 3 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo.
r-306

schemat
Motyw = 21 oczek + tło.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 24 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 6 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 1 o. lewe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo,
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu roboty, 6 o. prawych, oczko z drutu pomocniczego przerobić na lewo.
r-308

schemat
Motyw = 22 oczek + tło.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 28 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 6 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 1 o. lewe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo,
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu roboty, 6 o. prawych, oczko z drutu pomocniczego przerobić na lewo.
r-309

schemat
Motyw = 12 oczek + tło.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 44 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 6 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 1 o. lewe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo,
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu roboty, 6 o. prawych, oczko z drutu pomocniczego przerobić na lewo.
r-312

schemat
Motyw = 18 oczek + tło.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 16 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy I z przodu roboty, 2 o. na drut pomocniczy II z tyłu roboty, 3 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego II przerobić na lewo, oczka z drutu pomocniczego I przerobić na prawo,
- 3 o. na drut pomocniczy I z tyłu roboty, 2 o. na drut pomocniczy II z tyłu roboty, 3 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego II przerobić na lewo, oczka z drutu pomocniczego I przerobić na prawo
r-314

schemat
Motyw = 32 oczka + tło.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 20 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 2 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo,

- 4 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 4 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo,
- 4 o. na drut pomocniczy z tyłu roboty, 4 o. prawe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu roboty, 4 o. prawe, oczko z drutu pomocniczego przerobić na lewo,
- 4 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 1 o. lewe, oczka z drutu pomocniczego przerobić na prawo.
r-321

schemat
Motyw = 15 oczek + tło.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 22 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy I z tyłu roboty, 1 o. na drut pomocniczy II z tyłu roboty, 3 o. prawe, oczko z drutu pomocniczego II przerobić na lewo, oczka z drutu pomocniczego I przerobić na prawo,
- 3 o. na drut pomocniczy I z przodu roboty, 1 o. na drut pomocniczy II z tyłu roboty, 3 o. prawe, oczko z drutu pomocniczego II przerobić na lewo, oczka z drutu pomocniczego I przerobić na prawo.
Celtycki

schemat
Nabrać liczbę oczek większą od 24 (=motyw) na ewentualne tło + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 16 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 1 o. na drut zapasowy z tyłu robótki, 2 o. prawe, 1 o. z drutu zapasowego na lewo;
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 1 o. lewe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo;
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 2 o. lewe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo;
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu roboty, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na lewo;
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo;
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu roboty, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo.
Klasyczny warkocz

schemat
Nabrać liczbę oczek większą od 9 (=motyw) + 10 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 8 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 1 o. na drut zapasowy z tyłu robótki, 2 o. prawe, 1 o. z drutu zapasowego na lewo;
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 1 o. lewe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo;
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo;
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu roboty, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo.
Luźny warkocz

schemat
Nabrać liczbę oczek większą od 20 (=motyw) + 10 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 24 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 1 o. na drut pomoc. z tyłu roboty, 3 o. prawe, 1 o. z drutu pomoc. na lewo;
- 3 o. na drut pomoc. z przodu roboty, 1 o. lewe, 3 o. z drutu pomoc. na prawo;
- 3 o. na drut pomoc. z przodu roboty, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomoc. na prawo;
- 3 o. na drut pomoc. z tyłu roboty, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomoc. na prawo.
Podwójnie skręcony

schemat
Nabrać liczbę oczek większą od 24 (=motyw) + 10 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 16 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomoc. z przodu robótki, 2 o. lewe, 2 o. z drutu zapasowego na prawo;
- 2 o. na drut pomoc. z przodu robótki, 2 o. prawe, 2 o. z drutu zapasowego na prawo;
- 2 o. na drut pomoc. z tyłu robótki, 2 o. prawe, 2 o. z drutu zapasowego na lewo;
- 2 o. na drut pomoc. z tyłu robótki, 2 o. prawe, 2 o. z drutu zapasowego na prawo
Spleciona winorośl

schemat
Nabrać liczbę oczek większą od 17 (=motyw) + 10 + 2 o. brzeg.
W rzędach parzystych, których nie pokazano na schemacie oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 28 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 1 o. na drut pomoc. z przodu, 1 o. lewe, 1 o. prawe z drutu pomoc.;
- 1 o. na drut pomoc. z tyłu, 1 o. prawe, 1 o. lewe z drutu pomoc.;
- 2 o. na drut pomoc. z tyłu, 1 o. prawe, 2 o. prawe z drutu pomoc.;
- 1 o. na drut pomoc. z przodu, 2 o. prawe, 1 o. prawe z drutu pomoc.;
- 2 o. na drut pomoc. z przodu, 2 o. lewe, 2 o. prawe z drutu pomoc.;
- 2 o. na drut pomoc. z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. lewe z drutu pomoc.;
- 1 o. na drut pomoc. z przodu, 2 o. lewe, 1 o. prawe z drutu pomoc.;
- 2 o. na drut pomoc. z tyłu, 1 o. prawe, 2 o. lewe z drutu pomoc.;

- mały bąbel, tzn. z 1 o. zrobić 3 o. (1 o. prawe, 1 o. lewe, 1 o. prawe),
odwrócić robotę i przerobić 3 o. lewe,
odwrócić robotę i przerobić 3 o. prawe,
odwrócić robotę i przerobić 3 o. lewe,
odwrócić robotę i przerobić 3 o. razem.
Winorośl

schemat
Nabrać liczbę oczek większą od 14 (=motyw) + 10 + 2 o. brzeg.
W rzędach parzystych, których nie pokazano na schemacie oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 28 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 1 o. na drut pomoc. z przodu, 1 o. lewe, 1 o. prawe z drutu pomoc.;
- 1 o. na drut pomoc. z tyłu, 1 o. prawe, 1 o. lewe z drutu pomoc.;
- 2 o. na drut pomoc. z przodu, 2 o. lewe, 2 o. prawe z drutu pomoc.;
- 2 o. na drut pomoc. z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. lewe z drutu pomoc.;
- 2 o. na drut pomoc. z przodu, 1 o. lewe, 2 o. prawe z drutu pomoc.;
- 1 o. na drut pomoc. z tyłu, 2 o. prawe, 1 o. lewe z drutu pomoc.;

- mały bąbel, tzn. z 1 o. zrobić 3 o. (1 o. prawe, 1 o. lewe, 1 o. prawe),
odwrócić robotę i przerobić 3 o. lewe,
odwrócić robotę i przerobić 3 o. prawe,
odwrócić robotę i przerobić 3 o. lewe,
odwrócić robotę i przerobić 3 o. razem.
mój warkocz 1

schemat
Motyw = 19 o.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 8 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
mój warkocz 2

schemat
Motyw = 19 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 32 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. lewe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na lewo
mój warkocz 3

schemat
Motyw = 21 o.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 40 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. lewe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na lewo
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
Sandra
nr 3 / 2004 model 26

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 17 (=raport) + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 12 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 1 o. na drut pomocniczy, 3 o. prawe, 1 o. z drutu pomocniczego na lewo
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 1 o. lewe, o. z drutu pomocniczego przerobić na prawo.
Sandra
nr 4 / 1992 model 6

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 24 + 2 o. brzeg.
Powtarzać stale od 1 do 36 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 5 o. na drut pomocniczy z przodu, 4 o. prawe, o. z drutu pomocniczego przerobić na prawo
- 4 o. na drut pomocniczy z tyłu, 5 o. prawych, o. z drutu pomocniczego przerobić na prawo
Sandra
nr 4 / 1994 model 16

schemat
Motyw = 21 o.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 34 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. lewe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego n lewo
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
Sandra
nr 10 / 1995 model 1

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 12 (=raport) + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 3 do 14 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
Sandra
nr 10 / 1995 model 6

schemat
Motyw 35 o.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 22 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 1 o. na drut pomocniczy, 3 o. prawe, 1 o. z drutu pomocniczego na lewo
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
Strick & Schick
nr 1 / 1991 model 1

schemat
Motyw = 26 o.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 5 do 28 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 oczka prawe krzyżowane na prawo
- 2 oczka prawe krzyżowane na lewo
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, o. z drutu pomocniczego na lewo
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, o. z drutu pomocniczego na prawo
Strick & Schick
nr 12 / 1990 model 13

schemat
Motyw = 28 o.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
pusta kratka- zazwyczaj ignorować, stosuje się w celu poprawienia czytelności schematu, aby było widać jakie oczka następują nad sobą
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, o. z drutu pomocniczego na lewo
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. lewe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na lewo
- 5 oczek z jednego
- 5 oczek razem
Swetry
nr 4-5 / 2003 model 16

schemat
Motyw = 18 o.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 10 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
Warkoczyki na brzegu
prawych oczek

schemat
Motyw = 15 o.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 4 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
02-90-07

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 14 (=raport) + 14 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 28 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, o. z drutu pomocniczego na lewo
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, o. z drutu pomocniczego na prawo
02-91-08

schemat
Motyw = 12 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 28 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, o. z drutu pomocniczego na lewo
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, o. z drutu pomocniczego na prawo
02-91-08 podobny01

schemat
Motyw = 12 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 46 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, o. z drutu pomocniczego na lewo
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, o. z drutu pomocniczego na prawo

02-91-08 podobny02

schemat
Motyw = 12 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 70 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, o. z drutu pomocniczego na lewo
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, o. z drutu pomocniczego na prawo

02-91-08 podobny03

schemat
Motyw = 16 o. (lub więcej) + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.


motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, o. z drutu pomocniczego na lewo
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, o. z drutu pomocniczego na prawo
02-93-11

schemat
Motyw = 6 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 20 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
02-93-12

schemat
Motyw = 8 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 5 do 16 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
02-94-13

schemat
Motyw = 12 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 3 do 8 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
02-94-13_podobne

schemat
Motyw = 16 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 3 do 13 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
02-94-14

schemat
Motyw = 12 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 8 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
02-95-15

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 10 (=raport) + 2 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 6 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
02-97-18

schemat
Motyw = 13 o. + oczka tła + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 6 rzędu.

- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy I z przodu, 1 o. na drut pomocniczy II z tyłu, 2 o. prawe, 1 o. z drutu pomocniczego II na lewo, 2 o. z drutu pomocniczego I na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy I z przodu, 2 o. na drut pomocniczy II z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego II na lewo, 2 o. z drutu pomocniczego I na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy I z tyłu, 2 o. na drut pomocniczy II z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego II na lewo, 2 o. z drutu pomocniczego I na prawo
02-100-22

schemat
Motyw = 24 o.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 28 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 1 o. na drut pomocniczy, 3 o. prawe, 1 o. z drutu pomocniczego na lewo
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
02-100-23

schemat
Motyw = 6 + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 24 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
02-101-24

schemat
Motyw = 6 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 20 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
02-101-25

schemat
Motyw = 12 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 16 rzędu.

- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
02-102-26

schemat
Motyw = 18 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 8 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
02-103-28

schemat
Motyw = 12 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 44 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
02-103-29

schemat
Motyw = 18 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 26 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- oczko prawe przekręcone
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
02-104-30

schemat
Motyw = 9 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 16 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy I z przodu, 3 o. na drut pomocniczy II z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego II na lewo, 3 o. z drutu pomocniczego I na prawo
02-104-31

schemat
Motyw = 20 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 12 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 5 o. na drut pomocniczy z przodu, 5 o. prawych, 5 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 5 o. na drut pomocniczy z tyłu, 5 o. prawych, 5 o. z drutu pomocniczego na prawo
02-105-32

schemat
Motyw = 14 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 24 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 5 o. na drut pomocniczy I z tyłu, 4 o. na drut pomocniczy II z przodu, 5 o. prawych, 4 o. z drutu pomocniczego II na prawo, 5 o. z drutu pomocniczego I na prawo
02-106-33

schemat Motyw = 22 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 56 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 8 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, 8 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 1 o. na drut pomocniczy do tyłu, 8 o. prawych, 1 o. z drutu pomocniczego na lewo
- 8 o. na drut pomocniczy z tyłu, 8 o. prawych, 8 o. z drutu pomocniczego na prawo
02-106-34

Motyw = 24 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 3 do 14 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 8 o. na drut pomocniczy z tyłu, 8 o. prawych, 8 o. z drutu pomocniczego na prawo
02-136-15

schemat
Motyw = 17 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 44 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 4 o. na drut pomocniczy z przodu, 4 o. prawe, 4 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 4 o. na drut pomocniczy z tyłu, 4 o. prawe, 4 o. z drutu pomocniczego na prawo
- mały bąbel, tzn. z 1 o. zrobić 3 o. (1 o. prawe, 1 o. lewe, 1 o. prawe),
odwrócić robotę i przerobić 3 o. lewe,
odwrócić robotę i przerobić 3 o. prawe,
odwrócić robotę i przerobić 3 o. lewe,
odwrócić robotę i przerobić 3 o. razem.
03-141

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 12 (=raport) + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 8 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
03-142

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 12 (=raport) + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 8 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
03-156

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 8 (=raport) + 4 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 16 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
223
Splot w grubą plecionkę

schemat
Gdyby zrobić raport tylko raz + to co przed i za raportem, na tle lewych oczek otrzymamy taki splot warkoczowy (zdjęcie z prawej)
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 6 (=raport) + 8 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 3 do 10 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. lewe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na lewo
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego na prawo
224
Splot warkoczowy-podstawowy

schemat
Motyw = 10 o. + oczka tła.
Pokazano rząd 1 i 9, w pozostałych rzędach oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 10 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 4 o. na drut pomocniczy z przodu, 4 o. prawe, o. z drutu na prawo
- 4 o. na drut pomocniczy z tyłu, 4 o. prawe, o. z drutu na prawo
225a
Splot warkoczowy-potrójny

schemat
Motyw = 12 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy 1, 5 i 9, w pozostałych w rzędach oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 10 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 4 o. na drut pomocniczy z przodu, 4 o. prawe, o. z drutu na prawo
- 4 o. na drut pomocniczy z tyłu, 4 o. prawe, o. z drutu na prawo
226
Splot warkoczowy w muszelki

schemat
Motyw = 14 o. + oczka tła.
Pokazano rzędy 1 i 5, w pozostałych rzędach oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 6 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 3 o. na drut pomocniczy z tyłu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo