Lubisz moją stronę?
Wyraź to !w s z y s t k i e    •    p o d s t a w o w e    •    k o l o r o w e    •    a ż u r o w e    •   k r z y ż o w a n e    •    m e r e ż k o w e    •    p r z e c i ą g a n e    •    s i a t k o w e    •    s u p e ł k o w e    •    t k a n e    •    w a r k o c z e    •    ł ą c z o n e  

Jak prawidłowo odczytywać schematy ?
Wystarczy coś zmienić...

Sploty fantazyjne - krzyżowane


Sploty fantazyjne - krzyżowane
Slip stitch ovals

Z książki Lesley Stanfield & Melody Griffiths - The Encyclopedia of Knitting

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 12 (=raport) + 2 o. brzeg.
Na schemacie pokazano wszystkie rzędy, numer rzędu wskazuje pierwsze oczko danego rzędu.
Powtarzać stale od 1 do 16 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 oczka krzyżowane na lewo, wierzchnie oczko przerabiane na prawo, leżące z tyłu roboty na lewo
- 2 oczka krzyżowane na prawo, wierzchnie oczko przerabiane na prawo, leżące z tyłu roboty na lewo
- oczko tkane (nitka z tyłu tzn. po lewej stronie roboty)

Sandra nr 4 rok 1992
model 01 strona 6

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 15 (=raport) + 2 o. brzeg.
Na schemacie pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać na lewo.
Powtarzać stale od 1 do 52 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 oczka prawe krzyżowane na prawo
- 2 oczka prawe krzyżowane na lewo
r-345

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 4 (=raport) + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Rząd 1 to prawa strona robótki.
Powtarzać stale od 1 do 36 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko wkłuwane
- 1 o. wkłuwane na drut pomoc. I z przodu , 1 o. na drut pomoc. II z tyłu , 1 o. prawe, o. z drutu pomoc. II na lewo, o. wkłuwane z drutu pomoc. I na prawo .
20081117

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 8 (=raport) + 2 o. brzeg.
Na schemacie pokazano wszystkie rzędy, numer rzędu wskazuje pierwsze oczko danego rzędu.
Powtarzać oba rzędy na zmianę.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 oczka prawe krzyżowane na prawo
z szalika k4

schemat
Nabrać parzystą liczbę oczek.
Na schemacie pokazano wszystkie rzędy, numer rzędu wskazuje pierwsze oczko danego rzędu.
Powtarzać stale od 1 do 6 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- oczko tkane (nitka z tyłu tzn. po lewej stronie roboty)
- 1 o. na drut pomoc. z tyłu robótki, 1 o. lewe z nitką dwa razy nawiniętą na drut, o. z drutu pomoc. przer. na lewo;
- 1 o. na drut pomoc. z tyłu robótki, 1 o. prawe, o. z drutu pomoc. przer. na prawo z nitką dwa razy nawiniętą na drut
r-274

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 6 (=raport) + 2 o. brzeg.
Na schemacie pokazano wszystkie rzędy, numer rzędu wskazuje pierwsze oczko danego rzędu.
Powtarzać stale od 1 do 12 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 oczka prawe krzyżowane na prawo
- 2 oczka prawe krzyżowane na lewo

Żmijkowy

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 8 (=raport) + 2.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu, a narzuty na lewo.
Powtarzać stale od 1 do 30 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
pusta kratka - ignorować, stosuje się w celu poprawienia czytelności schematu, aby było widać jakie oczka następują nad sobą
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 oczka prawe razem na prawo
- 2 oczka prawe razem od spodu
- 3 oczka prawe razem z środkowym oczkiem pod spodem
- 2 oczka krzyżowane na lewo, wierzchnie oczko przerabiane na prawo, leżące z tyłu roboty na lewo
- 2 oczka krzyżowane na prawo, wierzchnie oczko przerabiane na prawo, leżące z tyłu roboty na lewo
r-272

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 10 (=raport) + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 12 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 oczka prawe krzyżowane na prawo
- 2 oczka prawe krzyżowane na lewo
r-273

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 8 (=raport) + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 16 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 oczka krzyżowane na lewo, wierzchnie oczko przerabiane na prawo, leżące z tyłu roboty na lewo;
- 2 oczka krzyżowane na prawo, wierzchnie oczko przerabiane na prawo, leżące z tyłu roboty na lewo
03_184-2

Gdy użyjemy nieco grubszych drutów, ażur będzie większy (obie strony tej samej robótki):

(pomiędzy krzyżowaniem jest splot karbowany)
schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 6 (=raport) + 2 o. brzeg.
Powtarzać stale od 1 do 6 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- oczko lewe z potrójnie nawiniętą nitką, w następnym rzędzie dodatkowe nawinięcia zostają puszczone, a oczko rozciągnięte.
- fantazyjne krzyżowanie: pierwsze, drugie i trzecie (rozciągnięte) oczko przełożyć na małą agrafkę i przełożyć przez pętelki czwartego, piątego i szóstego oczka. Przerobić czwarte, piąte i szóste oczka na prawo, potem oczka z agrafki przełożyć na lewy drut i przerobić każde na prawo.
03_184-3

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 6 (=raport) + 2 o. brzeg.
Powtarzać stale od 1 do 12 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe, w rzędzie 5 i 11 oba oczka brzegowe z dodatkowym nawinięciem nitki, bo też musi się rozciągnąć, jak oczka obok.
- oczko prawe
- oczko lewe
- oczko lewe z potrójnie nawiniętą nitką, w następnym rzędzie dodatkowe nawinięcia zostają puszczone, a oczko rozciągnięte.
- fantazyjne krzyżowanie na prawo.


- fantazyjne krzyżowanie na lewo.
brylant

schemat
Nabrać więcej niż 22 oczka (=motyw).
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 oczka lewe krzyżowane na lewo
- 1 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, 1 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu, 1 o. prawe, 1 o. z drutu pomocniczego na lewo
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu roboty, 3 o. prawe, 1 o. z drutu pomocniczego na lewo
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 1 o. lewe, 3 o. z drutu pomocniczego przerobić na prawo.
- 3 o. na drut pomocniczy z przodu, 3 o. prawe, 3 o. z drutu pomocniczego na prawo
mój drobny

schemat
Nabrać więcej niż 7 oczek (=motyw).
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 3 do 6 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 oczka prawe krzyżowane na prawo
- 2 oczka prawe krzyżowane na lewo
mój drobny ciasny

schemat
Nabrać więcej niż 7 oczek (=motyw).
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 2 rzędu.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 oczka lewe krzyżowane na prawo
- 2 oczka prawe krzyżowane na lewo
moje krzyżowane 01

schemat
Nabrać więcej niż 11 oczke (=motyw).
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale 3 i 4 rząd.

motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 oczka prawe krzyżowane na prawo
- 2 oczka prawe krzyżowane na lewo
moje krzyżowane 02

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 8 (=raport) + 8 + 2 o. brzeg.
W rzędach parzystych, których nie pokazano na schemacie oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 3 do 10 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 2 oczka lewe krzyżowane na prawo
- 1 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, 1 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu, 1 o. prawe, 1 o. z drutu pomocniczego na lewo
Ściągacz pleciony

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 8 (=raport) + 3 + 2 o. brzeg.
Powtarzać stale od 1 do 6 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- oczko prawe przekręcone
- oczko lewe przekręcone
- 1 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 oczko prawe przekręcone, 1 o. lewe, o. z drutu pomocniczego przerobić jako oczko prawe przekręcone
02-74-02

schemat
Nabrać na druty liczbę oczek podzielną przez 4 +2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- 2 o. prawe skrzyżowane na lewo

Powtarzać od 1 do 16 rzędu.
02-74-04

schemat
Nabrać na druty liczbę oczek podzielną przez 7 + 1 o. + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 o. prawe skrzyżowane na prawo
- 2 o. prawe skrzyżowane na lewo

Powtarzać od 1 do 8 rzędu.
02-75-07

schemat
Na druty nabrać liczbę oczek podzielną przez 20 + 2 o. + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 o. prawe skrzyżowane na prawo

Powtarzać od 1 do 14 rzędu.
02-75-09

schemat
Nabrać na druty liczbę oczek podzielną przez 4 + 1 o. + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka lewe.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- 2 o. prawe skrzyżowane na prawo

- 2 oczka prawe krzyżowane na lewo


Powtarzać od 1 do 4 rzędu.
02-76-11

schemat
Nabrać na druty liczbę oczek podzielną przez 10 + 3 o. + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 o. prawe skrzyżowane na prawo
- 2 o. prawe skrzyżowane na lewo

Powtarzać od 1 do 4 rzędu.
02-76-13

schemat
Na druty nabrać liczbę oczek podzielną przez 6 + 1 o. + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 o. prawe skrzyżowane na lewo

Powtarzać od 1 do 8 rzędu.
02-77-14

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 8 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 o. prawe skrzyżowane na lewo
- 2 o. lewe skrzyżowane na prawo

Powtarzać te 12 rzędów.
02-77-15

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 7 + 3 o. + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 o. prawe skrzyżowane na lewo
- 2 o. prawe skrzyżowane na prawo

Powtarzać rzędy od 1 do 6.
02-77-16

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 7 + 3 o. + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 o. prawe skrzyżowane na lewo
- 2 o. prawe skrzyżowane na prawo

Powtarzać od 1 do 14 rzędu.
02-78-18

schemat
Nabrać na druty liczbę oczek podzielną przez 12 + 2 o. + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 o. prawe skrzyżowane na lewo
- 1 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, 1 o. z drutu pomocniczego na prawo;
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu, 1 o. prawe, 1 o. z drutu pomocniczego na lewo;

Przerabiać od 1 do 16 rzędu.
02-78-19

schemat
Na druty nabrać liczbę oczek podzielną przez 4 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 1 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, 1 o. z drutu pomocniczego na prawo;
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu, 1 o. prawe, 1 o. z drutu pomocniczego na lewo;

Powtarzać od 1 do 12.
02-79-20

schemat
Nabrać na druty liczbę oczek podzielną przez 11 + 5 o. + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 o. prawe skrzyżowane na prawo
- 1 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, 1 o. z drutu pomocniczego na prawo;
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu, 1 o. prawe, 1 o. z drutu pomocniczego na lewo;

Przerabiać stale od 1 do 8 rzędu.
02-79-21

schemat
Na druty nabrać liczbę oczek podzielną przez 6 + 6 o. + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 o. prawe skrzyżowane na lewo
- 2 o. prawe skrzyżowane na prawo
- 1 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, 1 o. z drutu pomocniczego na prawo;
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu, 1 o. prawe, 1 o. z drutu pomocniczego na lewo;

Powtarzać od 1 do 12 rzędu.
02-79-22

schemat
Nabrać na druty liczbę oczek podzielną przez 22 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 o. prawe skrzyżowane na lewo
- 2 o. prawe skrzyżowane na prawo
- 1 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, 1 o. z drutu pomocniczego na prawo;
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu, 1 o. prawe, 1 o. z drutu pomocniczego na lewo;

Powtarzać od 1 do 40 rzędu.
02-80-23

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 18 + 2 o. brzeg.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 o. prawe skrzyżowane na lewo
- 2 o. prawe skrzyżowane na prawo
- 1 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, 1 o. z drutu pomocniczego na prawo
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu, 1 o. prawe, 1 o. z drutu pomocniczego na lewo.
02-81-24

schemat
Nabrać na druty liczbę oczek podzielną przez 16 + 2 o. + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 o. prawe skrzyżowane na lewo
- 1 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, 1 o. z drutu pomocniczego na prawo;
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu, 1 o. prawe, 1 o. z drutu pomocniczego na lewo;

Powtarzać od 1 do 12 rzędu.
02-82-25

schemat
Nabrać na druty liczbę oczek podzielną przez 8 + 10 o. + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 o. prawe skrzyżowane na lewo
- 1 o. na drut pomocniczy z przodu, 1 o. lewe, 1 o. z drutu pomocniczego na prawo;
- 1 o. na drut pomocniczy z tyłu, 1 o. prawe, 1 o. z drutu pomocniczego na lewo;

Powtarzać stale od 1 do 30 rzędu.
02-86-29

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 10 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- oczko prawe przekręcone
- oczko lewe przekręcone
- 2 o. prawe przekręcone krzyżowane na lewo
- 1 o. lewe przełożyć na drut pomocniczy na prawą stronę roboty, 1 o. prawe, 1 o. z drutu pomocniczego przerobić jako lewe przekręcone
- 1 o. prawe na drut pomocniczy na lewą stronę roboty, 1 o. lewe przekręcone, 1 o. z drutu pomocniczego na prawo

Powtarzać od 1 do 22 rzędu.
02-86-30

schemat
Na druty nabrać liczbę oczek podzielną przez 16 + 4 o. + 2 o. brzeg.
Wszystkie rzędy parzyste jak rząd 2.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- oczko prawe przekręcone
- oczko lewe przekręcone
- 2 oczka prawe krzyżowane na lewo ;

Powtarzać od 1 do 12 rzędu.
02-88-03

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 8 + 2 o. brzeg.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 1 o. przełożyć na drut pomocniczy z tyłu roboty, 2 o. prawe, 1 o. z drutu pomocniczego przerobić na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 1 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego przerobić na prawo

Powtarzać od 1 do 14 rzędu.
02-88-04

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 16 + 2 o. + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 1 o. przełożyć na drut pomocniczy z tyłu roboty, 2 o. prawe, 1 o. z drutu pomocniczego przerobić na prawo
- 2 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 1 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego przerobić na prawo

Powtarzać stale te 8 rzędów.
02-89-06

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 6 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 o. przełożyć na drut pomocniczy z tyłu roboty, 1 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego przerobić na lewo
- 1 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 2 o. lewe, 1 o. z drutu pomocniczego przerobić na prawo

Powtarzać stale te 8 rzędów.
02-92-09

schemat
Motyw = 19 oczek.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 oczka prawe krzyżowane na prawo ;
- 2 o. na drut pomocniczy z tyłu roboty, 1 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego przerobić na prawo

Powtarzać od rzędu 1 do 32.
02-92-10

schemat
Nabrać na druty liczbę oczek podzielną przez 15 + 3 o. + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi. Oczko lewe przekręcone nad oczkiem przekręconym.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- oczko prawe przekręcone
- 2 o. prawe krzyżowane na lewo
- 2 o. przełożyć na drut pomocniczy przed robótkę, 2 o. prawe, 2 o. z drutu pomocniczego przerobić na prawo
Powtarzać od 1 do 18 rzędu.
03-152

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 12 + 3 o. + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi.
- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 3 o. prawe przełożyć na drut pomocniczy z przodu roboty, 3 o. prawe, oczka z drutu pomocnicze przerobić na prawo
- 2 o. prawe przełożyć na drut pomocniczy z przodu roboty, 1 o. prawe, oczka z drutu pomocnicze przerobić na prawo
03-155

Splot dwustronny, lewa strona:
schemat
Na druty nabrać liczbę oczek podzielną przez 12 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 3 o. prawe przełożyć na drut pomocniczy z przodu roboty, 3 o. lewe, oczka z drutu pomocnicze przerobić na prawo
- 3 o. prawe przełożyć na drut pomocniczy z tyłu roboty, 3 o. lewe, oczka z drutu pomocnicze przerobić na prawo

Powtarzać stale od 1 do 24 rzędu.
217
Najprostszy splot krzyżowy

schemat
Nabrać na druty liczbę oczek podzielną przez 4 + 2 o. brzeg.


- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 o. prawe skrzyżowane na lewo

Powtarzać rzędy 1 i 2.
218
Ścieg krzyżowany po lewej stronie roboty

schemat
Nabrać na druty liczbę oczek podzielną przez 6 + 4 o. + 2o.brzeg.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 oczka prawe krzyżowane na lewo
- 2 oczka lewe krzyżowane na prawo

Stale powtarzać te 2 rzędy.
219
Ścieg krzyżowany ażurowy-pionowy

schemat
Nabrać na druty liczbę oczek podzielną przez 3 + 1 o. + 2 o. brzeg.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 oczka prawe krzyżowane na lewo
- 2 oczka lewe krzyżowane na prawo

Powtarzać te dwa rzędy.
220
Splot plecioneczka

schemat
Nabrać na druty parzystą liczbę oczek.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 o. prawe skrzyżowane na lewo
- 2 o. lewe skrzyżowane na prawo

Powtarzać rzędy 2 i 3.

Oczka krzyżuje się nie zdejmując z drutu. Przerabia się najpierw drugie, potem pierwsze i razem zdejmuje z drutu.
221
Splot koszykowy

schemat
Nabrać na druty parzystą liczbę oczek.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 o. prawe skrzyżowane na lewo
- 2 o. lewe skrzyżowane na prawo

Powtarzać na zmianę rzędy 2 i 3.
Duże oczka

schemat
Nabrać na druty liczbę oczek podzielną przez 4 + 2 o.brzeg.


- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- 2 o. prawe skrzyżowane na prawo
- 2 o. prawe skrzyżowane na lewo

Powtarzać te dwa rzędy.
moje krzyżowane 3

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 16 (=raport) + 7 o.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 3 do 14 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko prawe
- oczko lewe
- 1 o. przełożyć na drut pomoc. I z przodu, 7 o. przełożyć na drut pomoc. II z tyłu, 1 o. prawe, oczka z drutu pomoc. II przerobić: 3 o. prawe, 1 o. lewe, 3 o. prawe, oczko z drutu pomoc. I przerobić na prawo.