Lubisz moją stronę?
Wyraź to !
 •  d a m s k i e  •  m ę s k i e  •  d z i e c i  •  i n n e  •  m o j e  •  W a s z e  •  w s z y s t k i e  •  k a l k u l a t o r y  • 


Kalkulator liczby oczek i rzędów

Wymiary próbki obliczeniowej:
liczba o. w 10 cm = oczek
liczba rz. w 10 cm = rzędów

Wymiary wyrobu:
szer. w cm = cm = oczek.
wys. w cm = cm = rzędów.
(jeśli nie pojawił się wynik, kliknij kursorem na tło)
(wynik= NaN, tzn. nie wpisane dane, lub wpisane nieprawidłowe dane)