Lubisz moją stronę?
Wyraź to !
 •  d a m s k i e  •  m ę s k i e  •  d z i e c i  •  i n n e  •  m o j e  •  W a s z e  •  w s z y s t k i e  •  k a l k u l a t o r y  • 


Opisy interaktywne

OPIS I KALKULATOR JEST DZIEŁEM Alicji Astapko-Kumorek.


INSTRUKCJA OBSŁUGI kalkulatora:
1. w polach z białym tłem należy wpisać żądaną wartość,
2. w polach jasnoniebieskich otrzymujesz wynik
a. jeśli nie pojawił się wynik, kliknij kursorem na tło
b. wynik= NaN, tzn. nie wpisane dane, lub wpisane nieprawidłowe dane
3. Aby wpisać liczbę niecałkowitą zamiast "przecinka" należy wpisać "kropkę" (taki urok javascript'u).
4. Próbkę należy wykonać dokładnie tym samym spolotem, nitką i drutami, które będą użyte do wykonania gotowego wyrobu.
Bardzo ważne jest dokładne zmierzenie próbki.
Wszelkie późniejsze błędy wynikać będą z niedokładności pomiaru próbki obliczeniowej.
5. Kalkulator dokładny do +/- 1 oczka, wyniki niecałkowite zaookrąglać, wg zasad matematycznych.
6. Po wpisaniu wszystkich danych w żółte i białe pola Zapisz stronę jako... i później korzystaj z zapisanego pliku. Nie będzie w nim grafiki strony, ale będą wszystkie wpisane i wyliczone dane.