Lubisz moją stronę?
Wyraź to !
 •  d a m s k i e  •  m ę s k i e  •  d z i e c i  •  i n n e  •  m o j e  •  W a s z e  •  w s z y s t k i e  •  k a l k u l a t o r y  • 
Skarpetki longitudinal

źródło: www.knitty.com
Tutaj film instruktażowy.

Poniżej kilka wskazówek, niektórych nie ma na filmie.

Wykonać próbkę obliczeniową, dane wpisać do tabelki.

Oczka nabieramy magiczną metodą Judy Becker.

Już po kilku rzędach widać, że powstaje nam skarpeta.


ZSZYWANIE OCZKIEM
Aby na górnym drucie, po prawej stronie robótki powstało oczko lewe:

i oczko zdejmujemy z drutu, w drugie oczko:

Oczko zostaje na drucie.

I dokładnie to samo robimy dla dolnego drutu, oczka lewe powstaną po lewej stronie robótki.


Zdarzyć się może, że ucieliśmy zbyt krótką nitkę na zszywanie.
Wtedy zdejmujemy nitkę z igły, ucinamy nowy kawałek i powtarzamy ostatnie "szycie".
Zostawiamy dłuższy ogonek nowej nitki, zszywamy dalej.


Końcówki nitek chowamy na lewą stronę, ale nie w tych samych miejscach gdzie leżą, bo zepsujemy szycie.
Wyciągamy o rządek wyżej lub niżej.


Po lewej stronie oczka ukrywamy i zabezpieczamy.